Blijf Groep Zaanstreek

Blijfgroep biedt hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het aanbod bestaat onder andere uit: hulp bij crisis, hulp op maat, hulp aan kinderen en het Meldpunt Eergerelateerd Geweld.

Hulp bij crisis
Als de situatie thuis gevaarlijk wordt of dreigt te worden, neem dan contact op via de telefonische hulplijn. Samen wordt besproken wat het beste kan gebeuren: een tijdelijk huisverbod voor de pleger of (crisis)opvang in een van de locaties van Blijf Groep. De locatie in Zaanstreek biedt geen crisisopvang, maar cliënten kunnen gebruikmaken van de crisisopvang in Amsterdam of Alkmaar.

Ambulante Hulpverlening
Soms is (crisis)opvang niet direct nodig. Blijf Groep Zaanstreek biedt verschillende vormen van ambulante hulpverlening.

  • Aware
  • Begeleiding Regulier korte trajecten
  • Oranje huis thuis trajecten
  • Systemische hulpverlening voor het hele gezin met als doel geweld te stoppen en te voorkomen
  • Cursus veilig en krachtig

Opvang, begeleiding en nazorg
Blijf Groep biedt opvang aan vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In de locatie in Zaanstreek bieden ze begeleid wonen. Tijdens het verblijf worden cliënten begeleid bij het opbouwen van een leven zonder geweld. Voor vrouwen die na de opvang nog hulp nodig hebben, is er nazorg.

Eergerelateerd geweld
Eergerelateerd geweld wordt vaak gepleegd, aangemoedigd of beloond door leden van een familie of gemeenschap. Dit verhoogt de drempel om hulp te zoeken. Blijf Groep biedt hulp, informatie en advies door gespecialiseerde medewerkers.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
iedereen
Leeftijd
alle leeftijden
Gecontracteerd door gemeente(n)
Zaanstad
Bezoekadres Albert Meijnsstraat 185
1521ZW Wormerveer
Telefoon
Blijf Groep Zaanstreek 088 2342450 (Hulp, advies, aanmeldingen)
Website www.blijfgroep.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door